บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีระบบคอลเซ็นเตอร์เพื่อให้บริการด้านข้อมูลแก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเด็นโซ่ หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์เด็นโซ่/การบริการของศูนย์บริการเด็นโซ่ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3159563
Calendar 21 กุมภาพันธ์ , 2019
Text Size
   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อจริง Address Phone
นิมิตรเซอร์วิส 4/10-11 ถ.สุรการ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042--341-655-6
ร้านบรรจงแอร์ 131 ถ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043-512-315
ร้านชัยออโต้แอร์ 33/17 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-612-802
ร้านโมดิฟาย คาร์ออดิโอ โคราช 693 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง (ตรงข้าม รพ.กรุงเทพ) อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-263-330
ร้านนันออโต้แอร์ 21/75-76 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-530-290
ร้านทองไทย ออโต้ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 10/10-11 หมู่9 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 043-473-254
ร้านวิน แอร์ 18/7 หมู่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 044-822-345
ร้านฉัตรชัย คาร์แคร์ 254 ม.9 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 045-714-343
ร้าน 3 เอ็น ออโต้คาร์ 39 ม.2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 045-451-009
ร้านบัณฑิต มอเตอร์ 1432 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042-711-390
ร้านเตี้ยเซอร์วิสแอร์ 51-55 ถ.พโลชัย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-244-868
ร้าน พี.เค แอร์ แอนด์ ซาวด์ 359/9 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-279-346
ร้านอู๊ด ออโต้แอร์ 198/123 ถ.โชคชัยเดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 044-632-199
ร้าน เด่นแอร์ 88 หมู่ 7 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 044-551-991
ร้าน ราชาออโต้แอร์ 104/1 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045-633-408
ร้าน สหมิตรแอร์ แอนด์ ซาวด์ 18/18 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป๋อง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-833-578
ร้าน พัชรแอร์ 55 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 042-632-899
ร้าน สมชายการช่าง 281/2 ถ.นิตโย (ข้างธนาารกรุงศรีอยุธยา) อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-511-695
หจก. นพอะไหล่ยนต์ 7/1 หมู่ 1 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 044-291-419