บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีระบบคอลเซ็นเตอร์เพื่อให้บริการด้านข้อมูลแก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเด็นโซ่ หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์เด็นโซ่/การบริการของศูนย์บริการเด็นโซ่ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3159563
Calendar 21 กุมภาพันธ์ , 2019
Text Size
   
ภาคเหนือ
ชื่อจริง Address Phone
ร้านบุญส่งกิจการแอร์ 733/7,9 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 053-711-358
ร้านรวมชัยมอเตอร์ 547 หมู่ 4 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 054-772-906
ร้านชูชาติแอร์ แอนด์ ซาวด์ 130/6 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-521-752
ร้านอุดมธนะแอร์ 61 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 053-275-231
ร้านฮั้วการไฟฟ้า 36/17 ม.12 ถ.บายพาส ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 055-611-627
ร้านใหญ่แอร์ 31/2 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-413-164
ร้านดราก้อน ซาวด์ 20/17-18 สี่แยกวัดคู ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-216-455
ร้านทิพย์ช้างแอร์ 231/1 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 054-217-881
มาสเตอร์เซอร์วิส 605/465 หมู่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056-313-414